امروز : 1397/12/29 05:08 ب.ظ

 

دکترسید امیرمحسن ضیایی - رییس

دکتر حشمت الله صوفی مجیدپور(دبیر و نایب رییس )

دکترعباس بصیری(رییس سابق و رییس کمیته روابط بین الملل)

دکتر محمدرضا نیکو بخت(رییس کمیته علمی)

دکتر اکبر نورعلیزاده(بازرس)

دکتر محمدهادی رادفر( خزانه دار و رییس کمیته صنفی و رفاهی و جوانان)

دکترنجفی سمنانی (رییس کمیته فن آوری اطلاعات)

سایر اعضای هیئت مدیره(دکترحمیدرضا ناصح-دکتر امین شریفی-دکتر محمدی سیچانی)